شرایط گارانتی دوره مدیریت سرمایه
 
۱.این گارانتی شامل برگرداندن کامل شهریه و مبلغ ضرر در حساب معاملاتی واقعی میشود در صورت کال مارجین شدن.
 
۲.گارانتی شامل دو سیستم pdb_db با تکرار لول و pdb_db_hdb میشود(این سیستم ها کامل در دوره تدریس میشود).
 
۳.گارانتی برای سیستم های معاملاتی با وین ریت بالای ۶۰٪ میباشد(برای وین ریت های کمتر با توجه به سیستم باید از راهنمایی و تغییراتی که منتور اعلام میکند 
 
استفاده شود).
 
۴.گارانتی شامل اسکالپینگ نمیشود.
 
۵.دانشجو برای استفاده از گارانتی حداقل باید ۱۲ جلسه با منتور رفع اشکال کرده باشد(این بخش برای اطمینان از درک کامل سیستم ها گذاشته شده است)
 
۶.خروج از پلن مدیریت سرمایه باعث ابطال گارانتی میشود.
 
۷.حساب معاملاتی که سیستم ها روی آن اجرا میشود باید از صفر شروع به کار شده باشد و از حساب های قدیمی استفاده نشود(برای شرایط گارانتی تیم بورس تراپی باید
 
 بتواند استیتمنت را کامل و درست آنالیز کند).
 
۸.حساب معاملاتی باید به نام خود شرکت کننده در دوره باشد.